ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
Ανακοίνωση - Παράταση της έκτακτης λειτουργίας Βιομηχανικών εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης ΣΦΒΑ
25.04.2020

Ανταποκρινόμενοι στην εξαιρετικά υψηλή ζήτηση της αγοράς σε Πετρέλαιο Θέρμανσης, ενημερώνουμε ότι οι Βιομηχανικές εγκαταστάσεις μας στην Ιωνία Θεσσαλονίκης (Σταθμός Φόρτωσης Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων) θα παρατείνουν την σημερινή έκτακτη λειτουργία τους, κατόπιν ειδικής άδειας, έως τις 20.00 και σημειώνουμε ότι υπάρχει επάρκεια προϊόντος.