Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας καθώς και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των Απολύτως Απαραίτητων cookies, είναι αυτόματη σύμφωνα με την Πολιτική Cookies μας, ενώ μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας επιλέγοντας το πεδίο "Ρυθμίσεις Cookies" αναφορικά με τα υπόλοιπα cookies.
×Ρυθμίσεις Cookies
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Πάντα ενεργά •
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (GOOGLE ANALYTICS)
Τα Cookies στατιστικών μας βοηθούν ως ιδιοκτήτες του ιστότοπου να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες του ιστότοπου συλλέγοντας πληροφορίες στα Google Analytics.
Προτείνεται •
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών του ιστότοπου. Η χρήση τους αφορά στην προβολή σχετικών διαφημίσεων στον χρήστη και είναι σημαντική για τους διαφημιζόμενους τρίτων μερών.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Ανακοίνωση Αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
20.05.2021

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3. παρ. 3) ότι σήμερα, 20 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Παρουσίαση του έργου στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου ΕΛΠΕ
  2. Εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020 –Τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας
  3. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου      

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι 151 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 271.875.346 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,95% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Η Συνέλευση ανεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του ν.4548/2018 μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Μέτοχος «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (το «ΤΑΙΠΕΔ») κάτοχος μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 35,47% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο εν λόγω Μέτοχος υπέβαλλε επίσης σχέδιο τροποποίησης συγκεκριμένων σημείων των θεμάτων 2 και 3 της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 το οποίο απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες γνωστοποίησης. Οι τροποποιητικές προτάσεις του μετόχου ΤΑΙΠΕΔ θα τεθούν υπόψη των μετόχων εμπροθέσμως σύμφωνα με τις διατάξεις των τα άρθρων 141 παρ. 3 και 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018 με ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 12.00 και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων.

Η μετ’ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτή πρόσωπα που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (record date) της αναβληθείσας σημερινής Γενικής Συνέλευσης, δηλ. κατά την 15η Μάϊου 2021.