Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας καθώς και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των Απολύτως Απαραίτητων cookies, είναι αυτόματη σύμφωνα με την Πολιτική Cookies μας, ενώ μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας επιλέγοντας το πεδίο "Ρυθμίσεις Cookies" αναφορικά με τα υπόλοιπα cookies.
×Ρυθμίσεις Cookies
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Πάντα ενεργά •
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (GOOGLE ANALYTICS)
Τα Cookies στατιστικών μας βοηθούν ως ιδιοκτήτες του ιστότοπου να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες του ιστότοπου συλλέγοντας πληροφορίες στα Google Analytics.
Προτείνεται •
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών του ιστότοπου. Η χρήση τους αφορά στην προβολή σχετικών διαφημίσεων στον χρήστη και είναι σημαντική για τους διαφημιζόμενους τρίτων μερών.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Αποτέλεσμα εκποίησης μη αποϋλοποιηθεισών μετοχών από 1.9.08 έως και 31.10.08
03.11.2008
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με βάση την Απόφαση 312/17.7.2008 του Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την εκποίηση κοινών ονομαστικών μετοχών της (μετοχών που δεν είχαν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση, καθώς και μετοχών που προήρχοντο από εταιρικές πράξεις και είχαν εκδοθεί σε άυλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των ενσώματων ονομαστικών μετοχών), κατά την περίοδο από 1.9.2008 έως και 31.10.2008, εκποιήθηκαν 133.050 μετοχές της Εταιρείας.
 
Το καθαρό ποσό των ως άνω μετοχών που εκποιήθηκαν (μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων) ανέρχεται σε ευρώ 1.091.213,71 και θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 
Μετά την εκποίηση των ως άνω αναφερόμενων μετοχών, υπολείπονται προς εκποίηση 162.367 κοινές ονομαστικές μετοχές, για τις οποίες η Εταιρεία θα προβεί σε περαιτέρω Ανακοίνωση.
 
Επίσης, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα κατατεθεί επιπλέον, υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων που δεν είχαν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, ποσό ευρώ 24.355,05 το οποίο αντιστοιχεί σε αναλογούν στους άνω μετόχους προμέρισμα χρήσεως 2008, ποσού ευρώ 0,15 ανά μετοχή, επί ποσότητας 162.367 μη αποϋλοποιηθεισών μετοχών οι οποίες δεν είχαν εκποιηθεί έως την 14.10.2008, ημέρα αποκοπής του προμερίσματος.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 199, 151 24, Μαρούσι (τηλ. 210 876 7862 έως 876 7865, fax. 210 876 7993).