Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας καθώς και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των Απολύτως Απαραίτητων cookies, είναι αυτόματη σύμφωνα με την Πολιτική Cookies μας, ενώ μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας επιλέγοντας το πεδίο "Ρυθμίσεις Cookies" αναφορικά με τα υπόλοιπα cookies.
×Ρυθμίσεις Cookies
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Πάντα ενεργά •
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (GOOGLE ANALYTICS)
Τα Cookies στατιστικών μας βοηθούν ως ιδιοκτήτες του ιστότοπου να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες του ιστότοπου συλλέγοντας πληροφορίες στα Google Analytics.
Προτείνεται •
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών του ιστότοπου. Η χρήση τους αφορά στην προβολή σχετικών διαφημίσεων στον χρήστη και είναι σημαντική για τους διαφημιζόμενους τρίτων μερών.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
16.05.2006
Σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρία προβαίνει στις παρακάτω διευκρινίσεις αναφορικά με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της 30.06.2005 και 30.09.2005.
 
1. Στα δημοσιευμένα ενοποιημένα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου που έληξε την 30.06.2005 και συγκεκριμένα στα αποτελέσματα του Α΄ Εξαμήνου όπου παρουσιάζονται και στοιχεία για το Β΄ Τρίμηνο, η στήλη που αφορά το Β΄ Τρίμηνο παρουσιάζει διαφορά ύψους Ευρώ 580 χιλ. στο κονδύλι «Κέρδη μετά από φόρους κατανεμημένα σε Μετόχους της Εταιρίας», το οποίο έπρεπε να αναγράφεται ως Ευρώ 86.671 αντί Ευρώ 86.091. Αντίστοιχα το ίδιο κονδύλι για το Β΄ Τρίμηνο του 2004 παρουσιάστηκε ως Ευρώ 51.081 αντί για Ευρώ 51.072. Επίσης τα κονδύλια των δικαιωμάτων μειοψηφίας του Α΄ Τριμήνου 2005 αναγράφηκαν με λάθος πρόσημο Επί πλέον το κονδύλι που κατανέμεται στους μετόχους της εταιρείας για το α΄ τρίμηνο του 2004 είναι Ευρώ 28422 αντί Ευρώ 26346. Οι ανωτέρω διαφορές οφείλονται σε λάθος μεταφορά των αντιστοίχων κονδυλίων από τις οικονομικές καταστάσεις της αναφερόμενης περιόδου, οι οποίες παρουσιάζουν τα ορθά στοιχεία, στη κατάσταση «Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 – 30.06.2005».
 
2. Στις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των περιόδων που έληξαν στις 30.06.2005 και 30.09.2005, ενοποιημένες και εταιρίας, από παράλειψη δεν παρατέθηκαν στήλες με τα στοιχεία αποτελεσμάτων Β΄ και Γ΄ Τριμήνου 2005 και των αντίστοιχων περιόδων χρήσης 2004. Το Δ.Σ. της εταιρίας ενέκρινε την 21.02.2006 εκ νέου τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και την επαναδημοσίευσή τους προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων τα στοιχεία των τριμήνων 01.04 – 30.06.2005 και 01.04 – 30.06.2004 αντίστοιχα.
 
Για την αναλυτικότερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναρτήσαμε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο www.hellenic-petroleum.gr τα εξής:
 
α. Ορθή επανάληψη των Στοιχείων και Πληροφοριών Α΄ Εξαμήνου 2005.
β. Ορθή επανάληψη των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.05 και 30.09.05 .
γ. Την παρούσα ανακοίνωση.