ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Εκπροσώπηση των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Δ.Σ.
16.05.2008
Η ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.’’ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι,  η Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας, της 14.5.2008, επέλεξε κατά πλειοψηφία (88,63% και 88,62% αντίστοιχα του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) ως εκπροσώπους της στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα ακόλουθα δύο (2) μέλη, ήτοι τους κ.κ. Ιάσονα Στράτο και Δημήτριο Μηλιάκο.