ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης
14.10.2022

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε. (Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών) ενημερώνει ότι το Σαββατοκύριακο 15-16/10/22 θα ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής επανεκκίνησης των μονάδων μας στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης. Οι εκτεταμμένες εργασίες συντήρησης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από εξειδικευμένο προσωπικό, στο πλαίσιο του προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας των μονάδων παραγωγής (shutdown).

Η διαδικασία επανεκκίνησης των μονάδων του διυλιστηρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου. Μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία όλων των μονάδων, ενδέχεται να παρατηρηθεί παροδικά  αυξημένη φλόγα στον πυρσό του διυλιστηρίου. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Πρακτικές που τηρούνται διεθνώς σε ανάλογες περιπτώσεις από τα διυλιστήρια.  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε. διαβεβαιώνει τους κατοίκους της περιοχής ότι τηρούνται πιστά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως συμβαίνει, καθημερινά, στη λειτουργία των διυλιστηρίων μας, ενώ έχουν ενημερωθεί πλήρως και οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Πρωταρχική μέριμνα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε. είναι να διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνολική ασφάλεια των ανθρώπων της -της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται και των εργαζομένων της, προστατεύοντας ταυτόχρονα  το περιβάλλον.