ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου - Άσκηση ετοιμότητας
28.03.2023

H εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το πρωί της Παρασκευής, 31 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου ευρείας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας, με αντικείμενο την εκδήλωση Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης (Β.Α.Μ.Ε.). Προάσκηση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, 29 Μαρτίου.

 

Η άσκηση, με την κωδική ονομασία «ΥΓΡΟ ΠΥΡ 2023», θα διενεργηθεί στο πλαίσιο συνεργασίας με τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, της 1ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) και της Αστυνομίας. Το σενάριο της άσκησης περιλαμβάνει διαχείριση συμβάντος εντός της βιομηχανικής εγκατάστασης, μετά την εκδήλωση σεισμού.

 

Στόχος της άσκησης «ΥΓΡΟ ΠΥΡ 2023», είναι:

 

  • Η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας των συνεργαζόμενων φορέων.
  • Η διαρκής βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης κατά την εφαρμογή τους.
  • Η δοκιμασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού των συνεργαζόμενων φορέων στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών.
  • Η επικαιροποίηση ειδικών σχεδίων εκτάκτων αναγκών.
  • Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της αξιοπιστίας της υλικοτεχνικής υποδομής των φορέων και των μέσων που διαθέτουν.
  • Η εφαρμογή του συστήματος φροντίδας και μεταφοράς τραυματιών.

 

Επισημαίνεται ότι οι ασκήσεις ετοιμότητας διεξάγονται σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή και εθνικά πρότυπα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους είναι ελεγγχόμενο και αμελητέο.