ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
21.04.2008
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 28/03/2008, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οριστικοποίησε την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα γίνει την Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008.
 
Θα ακολουθήσει η αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί αύριο Τρίτη, 22 Απριλίου 2008 σε μία πολιτική και μία οικονομική εφημερίδα των Αθηνών.
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ενημερώνει επίσης το επενδυτικό κοινό ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2008 θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008, αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.