Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας καθώς και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των Απολύτως Απαραίτητων cookies, είναι αυτόματη σύμφωνα με την Πολιτική Cookies μας, ενώ μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας επιλέγοντας το πεδίο "Ρυθμίσεις Cookies" αναφορικά με τα υπόλοιπα cookies.
×Ρυθμίσεις Cookies
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Πάντα ενεργά •
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (GOOGLE ANALYTICS)
Τα Cookies στατιστικών μας βοηθούν ως ιδιοκτήτες του ιστότοπου να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες του ιστότοπου συλλέγοντας πληροφορίες στα Google Analytics.
Προτείνεται •
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών του ιστότοπου. Η χρήση τους αφορά στην προβολή σχετικών διαφημίσεων στον χρήστη και είναι σημαντική για τους διαφημιζόμενους τρίτων μερών.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Γνωστοποίηση αποφάσεων Γεν. Συνέλευσης Μετόχων
26.05.2005

 

Η ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.’’ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, της 25.5.2005, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, με αυξημένη απαρτία (74%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου :

 1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,155% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τον απολογισμό διαχειρίσεως, όπως επίσης ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,98% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου χρήσεως 2004 με τις σχετικές εκθέσεις, όπως επίσης τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2004 σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

 2. Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των κερδών και τη διανομή τακτικού μερίσματος ποσού 0,21 Ευρώ ανά μετοχή και εκτάκτου μερίσματος ποσού 0,05 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό μέρισμα 0,26 Ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος όρισε την 27/5/2005 (με τη διευκρίνιση ότι δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 27/5/2005) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος.

 3. Απήλλαξε παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

 4. Ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ., από 1.1.2004 μέχρι 31.12.2004 και αποφάσισε ομόφωνα την διατήρηση για το έτος 2005 της πάγιας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθοριστεί το έτος 2004, ήτοι ποσόν 1.150 Ευρώ (μικτά) ως πάγια αποζημίωση και ποσόν 390 Ευρώ (μικτά) ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα.

 5. Ενέκρινε ομόφωνα την καταβληθείσα αμοιβή, εντός του έτους 2004, του πρώην Προέδρου του Δ.Σ., του πρώην Δ/νοντος Συμβούλου και του πρώην Εντεταλμένου Συμβούλου της εταιρείας, όπως επίσης την καταβληθείσα αμοιβή, εντός του έτους 2004, του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευθ. Χριστοδούλου (με την ιδιότητά του και ως Δ/νοντος Συμβούλου μέχρι 1.7.20004) και του Δ/νοντος Συμβούλου κ. Παν. Καβουλάκου.
  Επίσης, αποφάσισε ομόφωνα την διατήρηση, για το έτος 2005, των ετήσιων μικτών αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθοριστεί το έτος 2004, ήτοι στον ποσόν των 140.000 Ευρώ και 195.000 Ευρώ αντίστοιχα για τον καθένα.
  Τέλος, αποφάσισε ομόφωνα την καταβολή, από 1.6.2005, ποσού 500 ευρώ (μικτά) στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, ανά συνεδρίαση της Επιτροπής στην οποία τα μέλη αυτά του Δ.Σ. μετέχουν, εξαιρουμένων των μελών του Δ.Σ. που έχουν σύμβαση εργασίας με την εταιρεία (Προέδρου Δ.Σ., Διευθύνοντα Συμβούλου και 2 Συμβούλων Διοίκησης).

 6. Εξέλεξε ομόφωνα, για τη χρήση 2005, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, την ελεγκτική εταιρεία PWC (Price Waterhourse Coopers), που συνδυάζει την ιδιότητα του ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, με αμοιβή 250.000 ευρώ, και προτεινόμενους ελεγκτές, τους κ.κ. :

  • Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 177701), ως τακτικό.

  • Βασίλειο Γούτη του Χρήστου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10411), ως αναπληρωματικό.

 7. Αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της και εντεύθεν την κωδικοποίηση αυτού, ώστε να συμπεριληφθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσόν των 107.890,38 Ευρώ, λόγω ασκήσεως του δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους του προγράμματος (stock option) 1998, όπως αυτό τροποποιηθέν ίσχυε, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την υπ΄ αριθμ. 1064/6α/21.12.2004 συνεδρίασή του.

 8. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (99,004% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την διακοπή του ισχύοντος και ενέκρινε νέο τριετές πρόγραμμα (2005-2007) διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20) στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, όπως επίσης σε μέλη του Δ.Σ. και σε ανώτατα στελέχη συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την κρίση του Δ.Σ. Επίσης, κατά πλειοψηφία εξουσιοδότησε το Δ.Σ. για ν’ αποφασίζει σχετικά με τα δικαιώματα προαίρεσης που θα παραχωρεί κατ’ έτος, βάσει των κριτηρίων και τιμής άσκησης του δικαιώματος που ορίζονται στο πρόγραμμα, τον καθορισμό του εκδοθησομένου ετησίως συνολικού αριθμού μετοχών (ο οποίος θα τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του έτους παραχώρησης, με σχετική εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για την έκδοση των νέων μετοχών με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας) και για τις λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής και διαχείρισης του προγράμματος.

 9. Αποφάσισε ομόφωνα τη δέσμευση και μη διανομή, πριν την παρέλευση δεκαετίας, από τα φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά της εταιρείας ποσού 975.000 ευρώ, 845.000 ευρώ, 910.000 ευρώ και 572.000 ευρώ, ήτοι συνολικά 3.302.000 ευρώ που αντιστοιχεί στην ίδια συμμετοχή επενδύσεων της εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 2601/98 (άρθρο 6 παρ. 4γ), στον οποίο έχει υπαχθεί η εταιρεία, με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, που επίσης αναφέρονται αναλυτικά στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, για την επιχορήγηση των άνω έργων αυτής.