ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Νέα ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Λιβύη
07.05.2007
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ανακοινώνει την ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου με τη γεώτρηση A1-NC206.
 
Η γεώτρηση, που εκτελέστηκε με την ευθύνη και επίβλεψη της αυστραλιανής εταιρείας Woodside Energy ΝΑ, βρίσκεται στη λεκάνη της Σύρτης. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 10 Οκτωβρίου 2006 και ολοκληρώθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2006 σε βάθος 3.475 μέτρων. Τοποθετήθηκε προσωρινός εξοπλισμός για την εκτέλεση δοκιμών παραγωγής σε μεταγενέστερο στάδιο. Η δοκιμή, που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2007, επιβεβαίωσε την ύπαρξη κοιτάσματος φυσικού αερίου με ημερήσια παραγωγή 12,1 εκατ. κυβικά πόδια αερίου και 30-35 βαρέλια συμπυκνώματος (condensate) ανά εκατ. κυβ. πόδια αερίου, με άνοιγμα βαλβίδας 48/64 της ίντσας. Η μέγιστη δυνατή ημερήσια παραγωγή αερίου (AOF) υπολογίστηκε στα 16,7 εκατ. κυβικά πόδια.
 
Η εταιρεία Woodside Energy N.A. εκτέλεσε τη γεώτρηση ως διαχειριστής της κοινοπραξίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύμβασης “Έρευνας και Διανομής της Παραγωγής-3” με την Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης.
 
Οι μετέχοντες στην κοινοπραξία για αυτή την σύμβαση “Έρευνας και Διανομής της Παραγωγής”  και τα ποσοστά συμμετοχής τους έχουν ως εξής:

Woodside Energy (N.A.) Ltd. : 45% (διαχειριστής)
Repsol Exploration Murzuq:      35%
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. :      20%
 
Η εκτίμηση των ανακαλυφθέντων απολήψιμων αποθεμάτων αερίου θα γίνει μετά από περαιτέρω μελέτες εκμεταλλευσιμότητας.