ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Ολοκλήρωση εξαγοράς μειοψηφικής συμμετοχής ELPEDISON
26.07.2019

Σε συνέχεια της από 20 Ιουνίου ανακοίνωσης εξαγοράς ποσοστού 24,22% στην ELPEDISON Α.Ε. από τους ομίλους ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Κατά συνέπεια, η ELPEDISON BV, όπου ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχει με ποσοστό 50%, κατέχει πλέον το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ELPEDISON Α.Ε.