ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Πρόγραμμα Σκοπούμενων πράξεων
28.03.2008
 
 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2008

 

Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων

 

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Ανακοίνωση καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2007

 

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

Αποκοπή Μερίσματος Χρήσης 2007

 

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

Έναρξη Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2007

 

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ου Τριμήνου 2008

 

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου Τριμήνου 2008

 

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2008

 

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009


Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.