ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Συμφωνία μεταξύ ΕΛΠΕΤ-ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ και Κυβέρνησης της πΓΔΜ
01.01.2008
Όπως είναι γνωστό, στις 6 Αυγούστου 2007 το Διεθνές Δικαστήριο στο Παρίσι εξέδωσε θετική απόφαση υπέρ των θέσεων της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. – θυγατρικής εταιρείας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. – σχετικά με την αντιδικία της με την Κυβέρνηση της πΓΜΔ.
 
Ύστερα από περίοδο διαπραγματεύσεων μεταξύ στελεχών της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. και εκπροσώπων της Κυβέρνησης της πΓΔΜ, επετεύχθη την 31/12/2007 συμβιβαστική λύση που ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.
 
Η Κυβέρνηση της πΓΔΜ συμφώνησε να καταβάλει στην ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. άμεσα το ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων  ΗΠΑ, που αντιστοιχεί στο 80% της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
 
Παράλληλα συμφωνήθηκαν ρυθμίσεις σε σειρά εκκρεμούντων θεμάτων, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η κερδοφόρος λειτουργία της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. στη γείτονα χώρα (άδειες λειτουργίας, περιβαλλοντικοί όροι, προδιαγραφές προϊόντων κ.λ.π.).
 
Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ευχαριστεί θερμά την ηγετική ομάδα της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. για τις προσπάθειες που κατέβαλε όλη αυτή την περίοδο, ώστε να υπάρξει θετική λύση του προβλήματος.