ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ασπρόπυργος 6.5.2005
19.10.2005

Ασπρόπυργος 6.5.2005

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Πάνος Καβουλάκος και στελέχη της εταιρίας παρουσίασαν χθες 5/5/05 τις προοπτικές της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στο Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) στο πλαίσιο πληροφόρησης της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο κ. Καβουλάκος έδωσε αρχικά τη συνοπτική εικόνα του Ομίλου και ακολούθως ανέλυσε διεξοδικά τους κύριους στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες καθώς και τα κύρια οικονομικά στοιχεία.

Ο Δνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι στόχος της εταιρίας την επόμενη πενταετία είναι η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού – σε διεθνές επίπεδο – ενεργειακού ομίλου, με ηγετική θέση στη Ν.Α Ευρώπη μέσω ενός χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με αξία σημαντικά υψηλότερη από τη σημερινή.

Ακολούθως ανέπτυξε τους τομείς στους οποίους δίνει έμφαση ο Όμιλος :

 • Τεχνολογική Αναβάθμιση των Διυλιστηρίων στην Ελλάδα
 • Βελτίωση Απόδοσης του Δικτύου Λιανικής στην Ελλάδα
 • Βελτίωση απόδοσης των διεθνών δραστηριοτήτων
 • Αύξηση Συμμετοχής στην Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων
 • Συμμετοχή στη Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της Απόδοσης

   Αναφορικά με τον τομέα του Φυσικού Αερίου, αναμένεται η πολιτεία να ολοκληρώσει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο ώστε να αναπτύξει η εταιρία τη στρατηγική της.

   Ο κ. Καβουλάκος κατέληξε τονίζοντας ότι μέχρι το 2009 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύει να διπλασιάσει τα λειτουργικά κέρδη στα 500 – 600 εκατομμύρια ευρώ και να βελτιώσει την απόδοση των αποσχολούμενων κεφαλαίων σε επίπεδα άνω του 10 %.