ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ενεργειακή Θεσσαλονίκης: Διασύνδεση με το σύστημα υψηλής τάσης
25.07.2005
Την Παρασκευή 22 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά δοκιμών του νέου Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής, δυναμικότητας 390 MW της Ενεργειακής Θεσσαλονίκης, θυγατρικής του Ομίλου εταιριών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Με την ολοκλήρωση των δοκιμών τέθηκαν σε λειτουργία 4 υπόγεια καλώδια 400 KV, συνολικού μήκους 18 χιλιομέτρων, τα οποία διασυνδέουν τη μονάδα με το σύστημα υψηλής τάσης που διαχειρίζεται ο ΔΕΣΜΗΕ.
Τα υπόγεια αυτά καλώδια που κατασκεύασε η γερμανική εταιρία SUED CABEL είναι τελευταίας τεχνολογίας και εγκαθίστανται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι την Κυριακή 24/7 αλλά και σήμερα, έγινε επιτυχής συγχρονισμός της γεννήτριας του αεριοστρόβιλου GE9FA με το εθνικό σύστημα υπερυψηλής τάσης 400 KV και παρήχθη ενέργεια ισχύος 30 - 40 MW, στο πλαίσιο πάντα των δοκιμών λειτουργίας. Οι δοκιμές θα συνεχίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέχρι την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού.

Η Ενεργειακή Θεσσαλονίκης, που αποτελεί τον πρώτο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, αναμένεται να θέσει σε εμπορική λειτουργία τον νέο σταθμό στο τέλος του 2005.
Ο νέος αυτός Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 390 MW - που ως γνωστόν θα λειτουργεί με καύσιμο το φυσικό αέριο - έχει χρησιμοποιήσει την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία, τόσο για την ασφάλεια, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η λειτουργία και συντήρηση του σταθμού έχει ήδη ανατεθεί στην εταιρία RWE Npower, ενώ το ύψος της συνολικής επένδυσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 250 εκατ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κ. Πάνος Καβουλάκος επεσήμανε, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διασύνδεσης με το σύστημα υπερυψηλής τάσης 400 KV, ότι η εταιρία καθίσταται πλέον ένας ολοκληρωμένος ενεργειακός όμιλος με δραστηριότητες στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των πετροχημικών και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικά για την Η/Ε τόνισε αφενός ότι η επένδυση υλοποιήθηκε με τη χρήση της πλέον πρωτοποριακής και βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας διεθνώς και αφετέρου ότι επόμενος στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στον τομέα, στο πλαίσιο πάντα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδιασμού και προγράμματος της εταιρίας. Τέλος ο κ. Καβουλάκος αναφέρθηκε στη συνεισφορά του Ομίλου στην ανάπτυξη της περιφέρειας, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου ολοκληρώνεται η δεύτερη μεγάλη επένδυση τα τελευταία χρόνια μετά το εργοστάσιο του πολυπροπυλενίου.