ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Logo

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Hμερομηνία : 14/12/2019

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΟΪΟΝ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON BIO (EUR/M3) 452,48 453,25
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON BIO (EUR/M3) 520,61 521,38
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ 10 PPM (EUR/M3) 562,34 563,11
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (EUR/M3) 489,99 490,76
ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (EUR/MT) 502,23 503,12
"Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν την αξία του προϊόντος, τις ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά) και το ΦΠΑ των ειδικών υπηρεσιών (φορτωτικών)"