Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρεία της HELLENiQ ENERGY και δραστηριοποιείται στη διύλιση, στον εφοδιασμό και πωλήσεις πετρελαιοειδών και πετροχημικών.