ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών υπηρεσιών (engineering) και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη. Λειτουργεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές και είναι πιστοποιημένη κατά ISO-9001:2015, ΕΛΟΤ 1429:2008, ISO ISO-45001:2018 και ISO-14001:2015.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ υποστηρίζει επενδύσεις στον τομέα της Διύλισης και του Φυσικού Αερίου, παρέχοντας ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης έργου και σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ επεκτείνει συνεχώς το φάσμα των δραστηριοτήτων της, στοχεύοντας σε νέους πελάτες κυρίως εκτός Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.asprofos.gr