ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ/ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ

Οι δραστηριότητες των πετροχημικών επικεντρώνονται στην παραγωγή και εμπορία πολυπροπυλενίου, BOPP φιλμ και διαλυτών. Επίσης, ο κλάδος περιλαμβάνει εμπορία εισαγόμενων πλαστικών και χημικών προϊόντων.

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου, μέσω της μονάδας splitter, παράγει προπυλένιο, το οποίο καλύπτει περίπου 80-85% των αναγκών σε πρώτη ύλη του εργοστασίου πολυπροπυλενίου στη Θεσσαλονίκη. Το πετροχημικό συγκρότημα στο Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, παράγει επίσης διαλύτες και ανόργανα, με όλα τα προϊόντα να διατίθενται στην εσωτερική αγορά και τη Μεσόγειο.

Με βάση τη συμμετοχή στα οικονομικά μεγέθη, η αλυσίδα προϊόντων προπυλενίου, πολυπροπυλενίου και BOPP αποτελεί τη βασική δραστηριότητα των πετροχημικών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς το 66% περίπου του όγκου πωλήσεων κατευθύνεται στις αγορές της Τουρκίας, της Ιταλίας, της Βαλκανικής και της Ιβηρικής χερσονήσου, όπου χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε σειρά βιομηχανικών εφαρμογών.
Η DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ  θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π., είναι ο μοναδικός παραγωγός φιλμ πολυπροπυλενίου (ΒΟΡΡ) στην Ελλάδα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία συσκευασίας. Το ΒΟΡΡ φιλμ πωλείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αγορά της Μεσογείου.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

> www.diaxon.gr