ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στη λιανική εμπορία πετρελαιοειδών τόσο στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, όσο και στο εξωτερικό, μέσω θυγατρικών εταιρειών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Ανάμεσα στα δίκτυα λιανικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτύσσονται σημαντικές συνέργειες σε επίπεδο μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής, με υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών αλλά και επιτυχημένων προϊόντων που εισάγονται και σε άλλες αγορές.

Λιανική Εμπορία στην Ελλάδα

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στον εφοδιασμό καυσίμων στην Ελλάδα, μέσω  της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τα σήματα EKO και BP. 

Ο Όμιλος διαθέτει το πληρέστερο δίκτυο εφοδιασμού καυσίμων, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 1.700 πρατήρια, (σε σύνολο αγοράς περίπου 5.500 πρατηρίων), 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου και μία μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών.

Το 2009 πραγματοποιήθηκε από την ΕΛΠΕ η εξαγορά των δραστηριοτήτων της BP στην Ελλάδα, η οποία επέτρεψε στον Όμιλο να ενδυναμώσει τη θέση του στην εγχώρια λιανική αγορά, να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του, αλλά και να επωφεληθεί από τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των δύο εταιρειών εμπορίας και του τομέα της διύλισης. Ο Όμιλος έχει συμφωνία με την BP plc. για την αποκλειστική χρήση των εμπορικών σημάτων της BP για καύσιμα εδάφους στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2020, με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του 2025.

Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από τα σημεία πώλησης, με ενίσχυση των συνεργασιών με επιλεγμένους προμηθευτές, αλυσίδες super market, καφέ και εστίασης. Η υπάρχουσα υποδομή δίνει τη δυνατοτητα στον Όμιλο να έχει σημαντική παρουσία, στην ηπειρωτική χώρα, τα νησιά και τις εγκαταστάσεις αεροδρομίων σε όλη τη χώρα.

Με κύριους στρατηγικούς άξονες την εξωστρέφεια και την καινοτομία, διατηρήθηκε η ηγετική θέση του Ομίλου στην εγχώρια λιανική αγορά πετρελαιοειδών και αυξήθηκαν τα μερίδια αγοράς, μέσω της προσφοράς ανταγωνιστικών και ποιοτικών καυσίμων και λιπαντικών. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν επιτυχείς εισαγωγές νέων καινοτόμων διαφοροποιημένων προϊόντων, του ΕΚΟ Diesel Avio, του BP Ultimate Diesel και του BP Active Fuels.

Το 2019, στην εγχώρια εμπορία δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, που πλέον ξεπερνούν τα 240. Το μερίδιο της αγοράς των καυσίμων κίνησης σημείωσε επιπλέον αύξηση και διαμορφώθηκε πάνω από 32%.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.eko.gr

www.bpfuels.gr

 

  • Για να δείτε τη λίστα των πρατηρίων του δικτύου ΚΑΛΥΨΩ πατήστε εδώ

 

  • Για να δείτε τη λίστα των πρατηρίων του δικτύου ΚΑΛΥΨΩ που διαθέτουν τη νέα φιάλη Υγραερίου Egas Easy πατήστε εδώ

 

  • Για την εξαργύρωση των δωροεπιταγών σε Πρατήρια του Δικτύου (ΕΚΟ & BP) πατήστε εδώ και τους σχετικούς όρους χρήσης εδώ

 

Λιανική Εμπορία στο Εξωτερικό

Στο Εξωτερικό, ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών του εταιρειών στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με συνολικό δίκτυο άνω των 300 πρατηρίων.

Στην Κύπρο και το Μαυροβούνιο οι τοπικές θυγατρικές κατέχουν ηγετική θέση στις αγορές τους.

Στη Βουλγαρία και τη Σερβία, οι θυγατρικές του Ομίλου κατέγραψαν ταχύτατη αύξηση μετά το 2005 και σήμερα συγκαταλέγονται στις πρώτες πέντε εταιρείες του κλάδου τους, με 91 και 55 πρατήρια αντίστοιχα. Επιπλέον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες εξαγωγών του κλάδου διύλισης, η EKO Bulgaria έχει αναπτυχθεί σημαντικά στη χονδρική εμπορία. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση της αναβαθμισμένης εικόνας του δικτύου πρατηρίων στις χώρες αυτές

Στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το δίκτυο των 27 πρατηρίων φέρει το σήμα της εκεί θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, ΟΚΤΑ.

Στην Κύπρο, ο Όμιλος λειτουργεί ένα δίκτυο 94 πρατηρίων υγρών καυσίμων, με το εμπορικό σήμα της ΕΚΟ, έχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς και παρουσία στον τομέα της χονδρικής, της αεροπορίας και της ναυτιλίας. Κατόπιν της εφαρμογής του Κυβερνητικού Σχεδίου απομάκρυνσης των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων από τη Λάρνακα, βρίσκεται υπό κατασκευή η νέα εγκατάσταση υγρών καυσίμων στο Βασιλικό, με αναμενόμενη ολοκλήρωση και μετεγκατάσταση εντός του Α’ εξαμήνου 2020. Επιπλέον, το 2019 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρείας διανομής και εγκατάστασης LPG «Blue Circle Engineering Ltd», σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου για την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του στην Κύπρο.

Στο Μαυροβούνιο, η θυγατρική του Ομίλου Jugopetrol AD κατέχει και λειτουργεί 42 πρατήρια υγρών καυσίμων, έχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς. Είναι ο κύριος προμηθευτής προϊόντων πετρελαίου χονδρικής στην αγορά του Μαυροβουνίου. Διαχειρίζεται τη μοναδική εγκατάσταση αποθήκευσης προϊόντων πετρελαίου στη χώρα, που επιπλέον χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό τρίτων καθώς και των δύο αεροδρομίων της χώρας. Αυτή την περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα ανακατασκευής πρατηρίων, εφαρμόζοντας τους νέους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και τη νέα εταιρική εικόνα του δικτύου πρατηρίων, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται το 2020.