ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ

Η μητρική Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι άμεσα ή έμμεσα ο μοναδικός ή ο πλειοψηφών μέτοχος των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, με άσκηση διοίκησης. Κάθε Εταιρεία διαθέτει το δικό της διοικητικό συμβούλιο και σχήμα διοίκησης, αλλά τα επενδυτικά προγράμματα, η χρηματοοικονομική διαχείριση και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί ελέγχονται κεντρικά από υπηρεσίες της μητρικής Εταιρείας. Οι θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις υποβάλλουν στη μητρική Εταιρεία τα αποτελέσματα τους.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διοικείται από δεκατριαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πτυχιούχος Οικονομολόγος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1975 είναι καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο την Οικονομική Ανάπτυξη και τον Κοινωνικό Μετασχηματισμό. Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και Διευθυντής του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και του Κέντρου Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών του τμήματος Κοινωνιολογίας.

Διαθέτει ιδιαίτερα σημαντική και μακρόχρονη εμπειρία σε επιτελικές θέσεις ευθύνης του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει διατελέσει, Διευθυντής της Δ.Ε.Η., μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, Αντιπρόεδρος και Γεν. Διευθυντής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ραδιοτηλεοπτικού Ομίλου Alpha. Επίσης, υπήρξε σύμβουλος του Υπουργού Ενέργειας, του Δημάρχου Αθηναίων, του Προέδρου του ΤΕΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Προγραμματικών Συμφωνιών και Αναπτυξιακών Συμβάσεων.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και στην εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών, σημαντικών επενδυτικών έργων, καθώς επίσης και εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Έργα του έχουν εκδώσει τα Μορφωτικά Ιδρύματα της Εθνικής, της Εμπορικής και της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς επίσης το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και οι Εκδόσεις Παπαζήση.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Σπούδασε Οικονομολόγος, με εξειδίκευση στην Οικονομετρία στο Πανεπιστήμιο του Essex Αγγλίας και είναι μέλος (F.C.A.) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1989 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων KPMG στο Λονδίνο με εξειδίκευση στον τραπεζικό κλάδο. Από το 1993 έως το 1998 εργάστηκε αρχικά ως στέλεχος και ακολούθως Finance and Customer Services Director στην εταιρεία ΜΕΤΑΧΑ του Διεθνούς Ομίλου Τροφίμων και Ποτών DIAGEO.

Το 1998 ανέλαβε Regional Finance and Business Development Director, με ευθύνη για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και Β. Αφρικής της εταιρείας Pillsbury (Ομίλου DIAGEO). Το διάστημα 2000 έως 2002 εργάστηκε ως Chief Financial Officer σε εισηγμένη εταιρεία συμφερόντων Ομίλου ΛΕΒΕΝΤΗ, ενώ το 2003 προσλήφθηκε ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Πληροφορικής στην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Μετά από τη συγχώνευση της ΠΕΤΡΟΛΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το 2004 ανέλαβε ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου. Είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Corporate Finance Faculty του ICAEW.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Είναι υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς καθώς και τη διαχείριση των στρατηγικών έργων και συμμετοχών των ΕΛΠΕ.   Συμμετέχει στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Διυλιστηρίων (European Petroleum Refiners Association) ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος από το 2012.  Είναι στέλεχος των ΕΛΠΕ από το 2007.

Κατείχε την θέση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης σε διεθνή όμιλο επιχειρήσεων (SETE S.A.) με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας από το 1998 μέχρι το 2006, έχοντας παράλληλα την ευθύνη παρακολούθησης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Προηγουμένως διατέλεσε στέλεχος, σε διάφορες τεχνικές και επιτελικές θέσεις, των εταιριών Stone & Webster, Molten Metal Technology, Merck, Dow Corning, Dow Chemical στις Η.Π.Α. μεταξύ 1993 και 1997. 

Είναι κάτοχος πτυχίου MBA (1998) από το Harvard Business School και πτυχίων M. Sc. (1993) and B.Sc. (1992) in Chemical Engineering από το Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ).

Είναι παντρεμένος με την Elizabeth Spada και έχουν τρία παιδιά.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΡΔΑΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο κ. Θεόδωρος- Αχιλλέας Βάρδας είναι από το 2003 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, θυγατρικής εταιρείας εμπορίας του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Είναι Χημικός Μηχανικός του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Ζυρίχης, Ελβετίας, με  Διδακτορικό τίτλο σπουδών (Ph.D) από το τμήμα Systems Engineering της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ίδιου Πολυτεχνείου.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1979 στον Όμιλο ΛΑΤΣΗ, όπου αρχικά εργάστηκε σε επιτελικές θέσεις ευθύνης και από το 1981 ως Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού & Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Παράλληλα, από το 1988 έως το 2003 διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε..

Από τον Οκτώβριο του 2003, μετά την συγχώνευση της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και έως το τέλος του 2016, διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Έχει επίσης διατελέσει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.(1999 - 2003), ΔΕΠΑ Α.Ε. (2004-2016), ELPEDISON BV (2008-2016).

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές (Master of Science) στη Χημική Μηχανική-Φυσικές & Χημικές Διεργασίες από το Πανεπιστήμιο Columbia, Η.Π.Α.

Το 1984 εντάχθηκε στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (στις πρώην ΔΕΠ-ΕΚΥ και ΔΕΠ) σε διάφορες θέσεις ευθύνης, αρχικά στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων και μετέπειτα στον εφοδιασμό & την εμπορία πετρελαιοειδών, αναλαμβάνοντας το 2010  τη θέση του Διευθυντή Συντονισμού Διακινήσεων. Αποχώρησε από τον Όμιλο ΕΛ.ΠΕ. το 2011

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του πανεπιστημίου Αθηνών. Επί σειρά ετών έως το 1993, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εξαγωγικού Εμπορίου, ενώ από το 1993 έως το 1998 ανέλαβε επιτελικές θέσεις ευθύνης σε Ομίλους με επιχειρήσεις ΜΜΕ όπως αυτή του Οικονομικού Διευθυντή και του Διευθύνοντα Σύμβουλου σε θυγατρικές του Ομίλου Μπόμπολα και στον Όμιλο Ανδρουλιδάκη. 

Από το 1998 έως και σήμερα διατελεί Οικονομικός Διευθυντής σε Όμιλο εταιρειών αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων και είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων της εταιρείας. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα επεκτείνεται στη διαχείριση κατασκευαστικής εταιρείας ιδιωτικών έργων ενώ συμμετέχει σε ΔΣ εταιρείας περιβαλλοντικών μελετών με ειδίκευση στα στερεά απόβλητα. Από το 2015 έως σήμερα είναι ειδικός σύμβουλος σε θέματα επενδύσεων και διεθνών οικονομικών σχέσεων στο γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, με μακρά εμπειρία μαχόμενης δικηγορίας στους περισσότερους κλάδους δικαίου και τακτικό μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, του άρθρου 77 του Ν. 2725. Έχει διατελέσει Νομικός σύμβουλος του Media Desk Hellas, μέλος των Επιτροπών Συνταγματικών Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος του Δ.Σ.Α. και τακτικό μέλος της Επιτροπής Συνεργασίας των 12 (μεγαλύτερων) επιστημονικών φορέων για το περιβάλλον, ως εκπρόσωπος του Δ.Σ.Α. Είναι ιδρυτικό μέλος της περιβαλλοντικής οργάνωσης ΓΗ και νόμιμος εκπρόσωπος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Αεί Μαίναλον. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού του Δημάρχου Χαλανδρίου και διατελέσει δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Χαλανδρίου. Βιβλία, άρθρα και συνεντεύξεις του έχουν δημοσιευτεί από τις εκδόσεις Ωκεανίδα, τα Τετράδια Εγκληματολογίας, την Νέα Εστία, τον Αναγνώστη, το TVXS, καθώς και από τα περισσότερα ελληνικά έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα, όπως και την ουκρανική τηλεόραση.

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το University College London (UCL). Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, με θέμα τις επιπτώσεις της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης στην δυναμική του χρέους, το διεθνές εμπόριο και την εξειδίκευση στην παραγωγή.

Έχει διδάξει Μακροοικονομική, Διεθνή Οικονομική και Διεθνές Εμπόριο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ έχει εργαστεί ως ερευνητικός σύμβουλος σε ερευνητικά προγράμματα με έμφαση στην διαμόρφωση πολιτικών σε τομείς όπως οι σύγχρονες τεχνολογίες και η ενέργεια, καθώς και στην εκτίμηση των οικονομικών συνεπειών αυτών.

Από το 2015 και ύστερα είναι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και έχει εργαστεί σε θέματα όπως τον σχεδιασμό και την εφαρμογή οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών και την διαχείριση των συμμετοχών του Ελληνικού Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες.

 

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΚΩΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Warwick και  στο Πάντειο Πανεπιστήμιο όπου και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη θεωρία του κοινωνικού κράτους, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Έχει διδάξει Θεωρία Κράτους και  Κοινωνική Πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Πελοποννήσου, ενώ έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Από το 2015 και ύστερα έχει διατελέσει σύμβουλος του Υπουργού Οικονομίας με κύριους τομείς ευθύνης τις μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και την εκπόνηση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, καθώς επίσης και σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κύριους τομείς ευθύνης την αγορά φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών και τις διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας.

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Είναι κάτοχος πτυχίου της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Από το 1980 έως το 1991 εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων & Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ), παράλληλα δε την περίοδο 1983-1985 ήταν Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κωστή Βαΐτσου και την περίοδο 1985-1988 ήταν Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Θεόδωρου Καρατζά. Από το 1991 έως το 1996 ήταν Βοηθός Γενικός Διευθυντής στον Όμιλο Interamerican. Από το Μάρτιο του 1996 έως τον Απρίλιο του 2004 κατείχε τη θέση του Υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ συγχρόνως ήταν Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή Μέλος ΔΣ θυγατρικών εταιριών της Εθνικής Τράπεζας. Υπήρξε, επίσης, Αντιπρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος του Κεντρικού Αποθετηρίου, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ.ά. Τον Μάιο του 2004 ανέλαβε Αντιπρόεδρος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, και από τον Ιανουάριο 2009 έως τον Δεκέμβριο 2009 ήταν Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Συγχρόνως ήταν Πρόεδρος ή μέλος ΔΣ θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του Ομίλου της Πειραιώς.

Από τον Δεκέμβριο του 2009 μέχρι τον Ιούλιο του 2012 διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ – Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ). Κατά την ίδια περίοδο διετέλεσε Πρόεδρος ή μέλος ΔΣ θυγατρικών εταιρειών της ΑΤΕ. Επίσης διετέλεσε μέλος του ΔΣ και του Προεδρείου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2016 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Απολλώνιος Κύκλος ΑΕ,  Αντιπρόεδρος της  Ένωσης ΑΕ και ΕΠΕ, Στέλεχος της ΔΕΜΚΟ ΑΕ, Μέλος Δ.Σ. στον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΠΕ και στις  Εταιρείες Retail World και MAD DOG AE. 

Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank, Αντιπρόεδρος της Ένωσης ΑΕ και ΕΠΕ,  μέλος Δ.Σ. των Ομίλων ΕΛΛΑΚΤΩΡ  (Αττική Οδός, Άνεμος, REDS) και ΕΛΠΕ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος και Μάστερ στις Οικονομικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Washington στο St. Louis, καθώς και Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τραπεζικός με πολυετή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό χώρο. Κατέχει τη θέση του Συντονιστή Μικρο- και Μακρο-Προληπτικής Εποπτείας και Διευθυντή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Τράπεζα της Ελλάδος όπου εργάζεται από τις αρχές του 2012. Έχει διατελέσει Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΔΣ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (2009-2011), Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου – Επικεφαλής των δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής, διαχείρισης περιουσίας και χρηματιστηριακών εργασιών (2007-2009). Το διάστημα 2005-2007 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην Emporiki Bank, το 2002-2004 του Γενικού Διευθυντή στην EFG Telesis Finance και το 2000-2002 του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στη Γενική Τράπεζα. Έχει επίσης εργασθεί στην Εθνική Τράπεζα, στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και στο Reuters News Agency.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αποφοίτησε από τη Μέσης Τεχνικής Σχολής Ηλεκτρονικών το 1984.

Από το 1981 εργάστηκε αρχικά στην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και μετά τη συγχώνευση στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ στο τμήμα Ηλεκτρολογικού και Οργάνων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας. Από το 2004 είναι μέλος του ΔΣ του Πανελληνίου Σωματείου Εργαζομένων ΕΛ.ΠΕ. Το Φεβρουάριο του 2013 εκλέχτηκε ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της Εταιρείας

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Μηχανολόγος Μηχανικός, Απόφοιτος Πολυτεχνικού Ινστιτούτου Cluj-Napoca Ρουμανίας, με Μάστερ στην Τεχνολογία Κατασκευής Μηχανών. Από το 1985, εργάζεται στην ΕΛ.ΠΕ., (ΕΚΟ μέχρι το 1997), στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης, σαν Μηχανικός Έργων Συντήρησης, Νέων Έργων και Μεγάλων Έργων, συμμετέχοντας σε δεκάδες Γενικές Συντηρήσεις στο Διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης, καθώς και στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων αναβάθμισης και νέων μονάδων στις Β.Ε.Θ. (Δίκτυα, Δεξαμενισμό, Συστήματα Πυρασφαλείας, Μονάδα Επεξεργασίας Ελαιώδους Λάσπης, Σταθμός Φόρτωσης Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων. Μονάδα Ισομερισμού, κλπ.). Δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο Σωματείο Εργαζομένων, όπου εκλέγεται στο Δ.Σ. του Σωματείου σε διάφορες θέσεις ευθύνης από το 1997 έως και σήμερα. Είναι επίσης εκλεγμένο μέλος στην Διοίκηση της ΓΣΕΕ, καθώς και στο Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.