ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Και από τα τρία διυλιστήρια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διατίθεται μια πλήρης σειρά ειδικών ναυτιλιακών καυσίμων, με στόχο την πλήρη εξυπηρέτηση όλων των ειδών των σκαφών που ελλιμενίζονται στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα διατίθενται:

  • Μαζούτ για ποντοπόρα πλοία (Νο 1 και Νο3 )
  • Μαζούτ για την ακτοπλοΐα (Νο 1 και Νο 3)
  • Marine diesel
  • Ναυτιλιακό πετρέλαιο με χαμηλό θείο ( 0,2% και 0,005%).

Όλα τα προϊόντα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παράγονται με βάση τα διεθνή πρότυπα (International Standard ISO 8217).