ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.) δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία Πετρελαιοειδών
  • Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών
  • Παραγωγή & Εμπορία Πετροχημικών
  • Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων
  • Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικό Αέριο
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Τεχνικές Μελέτες