ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ηλεκτρική Ενέργεια

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους παραγωγής, εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής του στην κοινοπραξία Elpedison B.V, με ποσοστό 50%. Το υπόλοιπο 50% κατέχεται από την εταιρεία EDISON International.

Τον Ιούλιο 2019, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ανακοίνωσε την επιτυχή εξαγοράς ποσοστού 24,22% στην ELPEDISON Α.Ε. από τους ομίλους ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ. Κατά συνέπεια, η ELPEDISON BV, συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της ELPEDISON Α.Ε. κατά 100%.

Η εξαγορά ισχυροποιεί τη θέση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην ELPEDISON A.E. και επιτρέπει την υλοποίηση της στρατηγικής του στον κλάδο Παραγωγής και Εμπορίας ηλεκτρισμού.

Η ELPEDISON Α.Ε. είναι σήμερα ο δεύτερος σε μέγεθος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 810 MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο –ΦΑ- (μονάδα 390 MW στη Θεσσαλονίκη σε λειτουργία από το 2005, μονάδα 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας σε λειτουργία από το 2010).

Επίσης, εντός του 2019, η ELPEDISON απέκτησε από τη ΡΑΕ άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για νέο σταθμό συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη, με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 826 MW. Παράλληλα, ενίσχυσε την παρουσία της στην απελευθερωμένη αγορά προμήθειας Φυσικού Αερίου, διευρύνοντας το πελατολόγιό της, κυρίως στις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, ενώ ήδη εισάγει σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) μέσω του τερματικού σταθμού της ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, μέρος των οποίων διαθέτει στη χονδρεμπορική αγορά.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.elpedison.gr


Φυσικό Αέριο

Στον τομέα του Φυσικού Αερίου ο Όμιλος συμμετέχει μέσω της ΔΕΠΑ Α.Ε. (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., 65% ΤΑΙΠΕΔ).

Ο Όμιλος ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται:

  1. στην εισαγωγή Φυσικού Αερίου μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων αλλά και spot φορτίων,
  2. στην προμήθεια Φυσικού Αερίου σε μεγάλους καταναλωτές (ηλεκτροπαραγωγοί, βιομηχανίες και εταιρείες παροχής ΦΑ),
  3. στην παροχή αερίου μέσω της ΕΠΑ Αττικής, σε μεσαίους και μικρότερους καταναλωτές, καθώς και
  4. στη διανομή μέσης και χαμηλής πίεσης μέσω των Εταιρειών Διανομής Αερίου (ΕΔΑ), μετά τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας.

Η ΔΕΠΑ συμμετέχει επίσης σε διασυνοριακά έργα μεταφοράς φυσικού αερίου.

Το 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία πώλησης ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ (31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για την ΕΛΠΕ ΑΕ), στην εταιρεία «SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A.», η οποία αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., με παράλληλη είσπραξη του συνολικού τιμήματος €535 εκατ. (αναλογία συμμετοχής ΕΛΠΕ: €284 εκατ.).

Στο πλαίσιο της επικείμενης ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, ο Όμιλος θα επιδιώξει να αποσαφηνίσει περαιτέρω τη θέση του στον κλάδο Φ.Α. μεγιστοποιώντας την αξία των συμμετοχών του, εστιάζοντας σε δραστηριότητες που συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιό του

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.depa.gr