ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ηλεκτρική Ενέργεια

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους παραγωγής, εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής του στην κοινοπραξία Elpedison B.V, με ποσοστό 50%. Το υπόλοιπο 50% κατέχεται από την εταιρεία EDISON International. Η Elpedison B.V. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Elpedison Α.Ε. κατά 75,78% (η Elpedison Α.Ε. προήλθε από την απορρόφηση της Elpedison Energy Α.Ε. από την Elpedison Power Α.Ε.).

Τον Ιούλιο 2019, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ανακοίνωσε την επιτυχή εξαγοράς ποσοστού 24,22% στην ELPEDISON Α.Ε. από τους ομίλους ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ και κατά συνέπεια, η ELPEDISON BV, όπου ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχει με ποσοστό 50%, κατέχει πλέον το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ELPEDISON Α.Ε. 

Η ELPEDISON Α.Ε. είναι σήμερα ο δεύτερος σε μέγεθος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 810 MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο –ΦΑ- (μονάδα 390 MW στη Θεσσαλονίκη σε λειτουργία από το 2005, μονάδα 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας σε λειτουργία από το 2010).

Εντός του 2018, η ELPEDISON A.E. εισήλθε στην απελευθερωμένη αγορά προμήθειας Φυσικού Αερίου, διευρύνοντας το πελατολόγιό της, κυρίως στις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.elpedison.gr


Φυσικό Αέριο

Στον τομέα του Φυσικού Αερίου, ο Όμιλος συμμετέχει μέσω της ΔΕΠΑ Α.Ε. (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε, 65% ΤΑΙΠΕΔ). Ο Όμιλος ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται στην προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα μέσω αγωγών και της εγκατάστασης αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα και την εμπορία Φυσικού Αερίου σε μεγάλους καταναλωτές, όπως ηλεκτροπαραγωγοί και βιομηχανίες.

Η ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται στην παροχή αερίου μέσω της ΕΠΑ Αττικής, που διαθέτει αέριο στους μεσαίους και μικρότερους καταναλωτές καθώς και στη διανομή χαμηλής πίεσης μέσω των Εταιρειών Διανομής Αερίου (ΕΔΑ), μετά το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας. Η ΔΕΠΑ συμμετέχει επίσης σε διανοσυνοριακά έργα μεταφοράς φυσικού αερίου.

Στο τέλος του 2018, ολοκληρώθηκε η πώληση του 66% της ΔΕΣΦΑ, θυγατρική εταιρεία της ΔΕΠΑ, σε επιχειρηματικό σχήμα αποτελούμενο από τις Ευρωπαϊκές εταιρείες Snam S.p.A. Enagas και Fluxys, έναντι ποσού €535 εκατ. (μερίδιο της ΕΛΠΕ επί των εσόδων συναλλαγής: €284 εκατ.)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ και αναδιάρθρωση της θέσης της στη λιανική αγορά, κατά το 2018, η ΔΕΠΑ υλοποίησε αντίστοιχες συναλλαγές, στις ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΖΕΝΙΘ) καθώς και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Συγκεκριμένα η ΔΕΠΑ προχώρησε στην πώληση στην Ιταλική Eni Gas e Luce ποσοστού 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΖΕΝΙΘ προς €57 εκατ. και αγορά από την Attiki Gas BV (Shell) ποσοστού 49% του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής προς €39 εκατ. και €111 εκατ. αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.depa.gr