ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη εγκατεστημένης ισχύος 200MW από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 τόνους ετησίως, αντισταθμίζοντας σημαντικό ποσοστό των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες διύλισης και ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.

Ήδη βρίσκονται σε λειτουργία Φ/Β σταθμοίσε ακίνητα του Ομίλου συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 10MW, για τα οποία η εταιρεία συμμετείχε στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών που διοργάνωσε η ΡΑΕ το Δεκέμβριο του 2016.

Τα έργα αυτά είναι:

  • Φ/Β Σύστημα συνολικήςισχύος 3,6 ΜW στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου της ΕΛΠΕ
  • Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 4,0 MW στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης της ΕΛΠΕ
  • Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 1,0 MW στην ΒΙΠΕ Καβάλας.

Η εταιρεία λειτουργεί 7 ΦΒ συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (πρόγραμμα net-metering) συνολικής ισχύος 70 KW, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και BP. Για το 2018 έχει προγραμματιστεί η επέκταση του προγράμματος και σε άλλα 4 πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και BP. Παράλληλα, η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες συνεχίζει να εξετάζει επενδύσεις σε αυτοπαραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.elperes.gr