ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Ιστορική αναδρομή

Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΠ Α.Ε) ιδρύθηκε το 1975. Η εταιρεία έχοντας δικαιώματα Έρευνας & Παραγωγής (Ε&Π) υδρογονανθράκων από το Ελληνικό Δημόσιο, ερευνά συστηματικά για τα επόμενα είκοσι χρόνια 26 πετρελαιοπιθανές περιοχές της χώρας. Το 1986, ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε.) θυγατρική της ΔΕΠ Α.Ε. . Το 1996, η ΔΕΠ –ΕΚΥ ΑΕ πραγματοποιεί διεθνή διαγωνισμό και υπογράφονται Συμβάσεις Μίσθωσης σε 4 περιοχές στη Δ. Ελλάδα, τα Ιωάννινα, τη Β.Δ. Πελοπόννησο, σε Πατραϊκό και Αιτωλοακαρνανία. Το 1998, η ΔΕΠ Α.Ε. συγχωνεύεται με τις κρατικές εταιρείες στον τομέα του πετρελαίου και δημιουργείται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., η οποία εισέρχεται στο Χ.Α.

Το 2007 το Ελληνικό Δημόσιο με μονομερή νομοθετική πράξη ανακάλεσε από την ΕΛΠΕ τα δικαιώματα Ε&Π σε 26 περιοχές. Από το 2009 έως σήμερα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς του ΥΠΕΝ σε επιχειρηματικά σχήματα με ξένες εταιρείες αποκτώντας δικαιώματα στις περιοχές έρευνας: Δυτικός Πατραϊκός Κόλπος, Άρτα –Πρέβεζα, Β.Δ. Πελοπόννησος, Δυτικά της Κέρκυρας (Block 2), Κυπαρισσιακός Κόλπος (Block 10), Δυτικά και Νότια της Κρήτης και Ιόνιο.

 

Ίδρυση και Σκοπός της HELLENiQ UPSTREAM

Το 2015, ιδρύεται η HELLENiQ UPSTREAM Μονοπρόσωπη Α.Ε. (HELLENiQ UPSTREAM A.E.), 100% θυγατρική εταιρεία της HELLENiQ UPSTREAM Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών. Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη εργασιών και η υλοποίηση έργων που αφορούν όλες τις φάσεις της βιομηχανίας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (upstream), καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που άπτονται των θεμάτων αυτών. Το προσωπικό της εταιρείας απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες με υψηλή κατάρτιση και διεθνή εμπειρία στη βιομηχανία πετρελαίου.

Η HELLENiQ UPSTREAM έχει δημιουργήσει, τα τελευταία χρόνια, ένα πολλά υποσχόμενο χαρτοφυλάκιο  επιλεγμένων περιοχών στον ελλαδικό χώρο, με πιθανά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα υδρογονανθράκων.

Κάθε ερευνητική δραστηριότητα σχεδιάζεται και υλοποιείται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, με τη συνεργασία, την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Στρατηγικός στόχος της HELLENiQ UPSTREAM

Στρατηγικός στόχος της HELLENiQ UPSTREAM, ως μέλος του Ομίλου, είναι η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου των παραχωρήσεων για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων (κυρίως φυσικού αερίου) και η εκμετάλλευση τους προς όφελος της χώρας και των τοπικών κοινωνιών, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές δραστηριότητες. Τόσο οι ερευνητικές εργασίες όσο και οι εργασίες ανάπτυξης και παραγωγής υδρογονανθράκων διέπονται από ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εργασιών.

 

Δραστηριότητες της HELLENiQ UPSTREAM στον Ελλαδικό χώρο

 

  • Κυπαρισσιακός κόλπος – Θαλάσσια περιοχή 10

Ο Όμιλος κατέχει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (100%), ως Εντολοδόχος, στη θαλάσσια περιοχή, «Block 10», στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Η Σύμβαση Μίσθωσης κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2019 (Νομός 4630/10.10.2019). Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της 1ης Ερευνητικής Φάσης, τον Ιανουάριο του 2022 εκτελέστηκαν δισδιάστατες γεωφυσικές καταγραφές, έκτασης 1.200χλμ. Oι εργασίες έγιναν με απόλυτη επιτυχία, μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αποτελούν κανόνες καλής πρακτικής της βιομηχανίας. Η επεξεργασία των νεοαποκτηθέντων δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ακολουθήσει η ερμηνεία τους.

 

  • Θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο»

Στην θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο», ο Όμιλος κατέχει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε ποσοστό 100%, ως Εντολοδόχος. Η Σύμβαση Μίσθωσης κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2019 (Νομός 4629/10.10.2019).  Τον Φεβρουάριο του 2022 και στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της 1ης Ερευνητικής Φάσης, πραγματοποιήθηκαν δισδιάστατες γεωφυσικές καταγραφές, έκτασης 1,600χλμ, με απόλυτη επιτυχία, μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αποτελούν κανόνες καλής πρακτικής της βιομηχανίας. Η επεξεργασία των νεοαποκτηθέντων δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ακολουθήσει η ερμηνεία τους.

 

  • Δυτικά της Κέρκυρας - Θαλάσσια περιοχή 2

Το επιχειρηματικό σχήμα ENERGEAN HELLAS Ltd (Διαχειριστής, 75%) και HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΕ (25%) κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή 2 (Block 2), Δυτικά της Κέρκυρας. H Σύμβαση Μίσθωσης κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο στις 15 Μαρτίου 2018 (Νόμος 4525/ 15.03.2018). 

 

  • Θαλάσσιες περιοχές Νοτιοδυτικά Κρήτης και Δυτικά Κρήτης

Ο Όμιλος κατέχει, σε ποσοστό 30%, δικαιώματα έρευνας και παραγωγής στις δύο θαλάσσιες περιοχές  «Δυτικά Κρήτης» και  «Νοτιοδυτικά Κρήτης», μαζί με την εταιρεία ExxonMobil Exploration & Production Greece (Crete) B.V. (70% Εντολοδόχος). Η Σύμβαση Μίσθωσης κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2019 (Νομός 4628/10.10.2019). 

 

  • Θρακικό Πέλαγος

Το επιχειρηματικό σχήμα ΕΛΠΕ Θρακικό Πέλαγος Α.Ε. (25%) – Calfrac Well Services Ltd (75%) κατέχει τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή παραχώρησης του Θρακικού Πελάγους, στο Β. Αιγαίο.

 

  • Βόρεια της Κέρκυρας – Θαλάσσια περιοχή 1

Στη θαλάσσια περιοχή 1 (Block 1) του Ιονίου Πελάγους, βόρεια της Κέρκυρας, όπου ο Όμιλος έχει υποβάλει προσφορά, και αναμένει την απόφαση της Αρμόδιας Αρχής.