Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας καθώς και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των Απολύτως Απαραίτητων cookies, είναι αυτόματη σύμφωνα με την Πολιτική Cookies μας, ενώ μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας επιλέγοντας το πεδίο "Ρυθμίσεις Cookies" αναφορικά με τα υπόλοιπα cookies.
×Ρυθμίσεις Cookies
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Πάντα ενεργά •
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (GOOGLE ANALYTICS)
Τα Cookies στατιστικών μας βοηθούν ως ιδιοκτήτες του ιστότοπου να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες του ιστότοπου συλλέγοντας πληροφορίες στα Google Analytics.
Προτείνεται •
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών του ιστότοπου. Η χρήση τους αφορά στην προβολή σχετικών διαφημίσεων στον χρήστη και είναι σημαντική για τους διαφημιζόμενους τρίτων μερών.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Ιστορική αναδρομή

Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΠ Α.Ε) ιδρύθηκε το 1975. Η εταιρεία έχοντας δικαιώματα Έρευνας & Παραγωγής (Ε&Π) υδρογονανθράκων από το Ελληνικό Δημόσιο, ερευνά συστηματικά για τα επόμενα είκοσι χρόνια 26 πετρελαιοπιθανές περιοχές της χώρας. Το 1986, ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε.) θυγατρική της ΔΕΠ Α.Ε. Το 1996, η ΔΕΠ –ΕΚΥ ΑΕ πραγματοποιεί διεθνή διαγωνισμό και υπογράφονται Συμβάσεις Μίσθωσης σε 4 περιοχές στη Δ. Ελλάδα, τα Ιωάννινα, τη Β.Δ. Πελοπόννησο, σε Πατραϊκό και Αιτωλοακαρνανία. Το 1998, η ΔΕΠ Α.Ε. συγχωνεύεται με τις κρατικές εταιρείες στον τομέα του πετρελαίου και δημιουργείται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., η οποία εισέρχεται στο Χ.Α.

Το 2007 το Ελληνικό Δημόσιο με μονομερή νομοθετική πράξη ανακάλεσε από την ΕΛΠΕ τα δικαιώματα Ε&Π σε 26 περιοχές. Από το 2009 έως σήμερα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς του ΥΠΕΝ σε επιχειρηματικά σχήματα με ξένες εταιρείες έχει αποκτήσει δικαιώματα στις περιοχές έρευνας: Δυτικός Πατραϊκός Κόλπος, Άρτα –Πρέβεζα, Β.Δ. Πελοπόννησος, Δυτικά της Κέρκυρας (Block 2), Κυπαρισσιακός Κόλπος (Block 10), Δυτικά και Νότια της Κρήτης και Ιόνιο.

Ίδρυση και Σκοπός της ΕΛΠΕ Upstream

Το 2015, ιδρύεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΛΠΕ Upstream), 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Α.Ε. Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη εργασιών και η υλοποίηση έργων που αφορούν όλες τις φάσεις της βιομηχανίας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (upstream) καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που άπτονται των θεμάτων αυτών. Το προσωπικό της εταιρίας απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες με υψηλή κατάρτιση και διεθνή εμπειρία στη βιομηχανία πετρελαίου.

Η ΕΛΠΕ Upstream έχει δημιουργήσει, τα τελευταία χρόνια, ένα πολλά υποσχόμενο χαρτοφυλάκιο 9 επιλεγμένων περιοχών στον ελλαδικό χώρο, στο οποίο εκτιμάται ότι υπάρχουν σημαντικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα υδρογονανθράκων.

Κάθε ερευνητική δραστηριότητα σχεδιάζεται και υλοποιείται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, με τη συνεργασία, την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στρατηγικός στόχος της ΕΛΠΕ Upstream

Στρατηγικός στόχος της ΕΛΠΕ UPSTREAM, ως μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, είναι η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου των παραχωρήσεων για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων και η εκμετάλλευση τους προς όφελος της χώρας και των τοπικών κοινωνιών με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές δραστηριότητες. Τόσο οι ερευνητικές εργασίες όσο και οι εργασίες ανάπτυξης και παραγωγής υδρογονανθράκων διέπονται από ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εργασιών.

Δραστηριότητες της ΕΛΠΕ Upstream σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές

  • Πατραϊκός κόλπος (Δυτικά)

Η ΕΛΠΕ Upstream,  μέσω της  θυγατρική της ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.,  συμμετέχει ως διαχειριστής με ποσοστό 50%,  σε διεθνές επιχειρηματικό σχήμα με την EDISON International E&P SpA (50%), στη Σύμβαση Μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου (Δυτικά). Η Σύμβαση Μίσθωσης κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή και έχει ισχύ Νόμου (Νόμος 4299 03.10.2014). Κατά την πρώτη ερευνητική φάση, πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές εργασίες (δισδιάστατες και τρισδιάστατες θαλάσσιες γεωφυσικές καταγραφές), επανεπεξεργασία δεδομένων των υπαρχόντων γραμμών ενώ παράλληλα, εκτελέστηκαν γεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες, για την καλύτερη κατανόηση της γεωλογίας της περιοχής και του εντοπισμού πετρελαιοπιθανών στόχων. Ο πρωτεύων γεωλογικός στόχος, έχει επιβεβαιωθεί και χαρτογραφηθεί πλήρως. Στις 3 Απριλίου 2018, το επιχειρηματικό σχήμα ΕΛΠΕ Πατραϊκός Α.Ε. - EDISON International Spa εισήλθε στη δεύτερη ερευνητική περίοδο στην περιοχή παραχώρησης του Πατραϊκού Κόλπου (Δυτικά), που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση μιας ερευνητικής γεώτρησης.

  • Άρτα – Πρέβεζα & Β.Δ. Πελοπόννησος

Στο πλαίσιο διεθνών διαγωνισμών η ΕΛΠΕ Upstream κατέχει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε δύο χερσαίες περιοχές «Άρτα – Πρέβεζα» (Νόμος 4526 16.03.2018) και «ΒΔ Πελοπόννησος» (Νόμος 4527 16.03.2018), μέσω των θυγατρικών του ΕΛΠΕ Άρτα-Πρέβεζα Α.Ε. και ΕΛΠΕ Β.Δ. Πελοπόννησος Α.Ε.

  • Δυτικά της Κέρκυρας - Θαλάσσια περιοχή 2

Το διεθνές επιχειρηματικό σχήμα TOTAL E&P Greece B.V. (50%, Operator), EDISON International E&P SpA (25%) και ΕΛΠΕ Δυτική Κέρκυρα Α.Ε. 25%) κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή 2 (Block 2), Δυτικά της Κέρκυρας.. H Σύμβαση Μίσθωσης κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο στις 15 Μαρτίου 2018 (Νόμος 4525 15.03.2018). Τον Δεκέμβριο 2020 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ποσοστού 50% της TOTAL στην ENERGEAN HELLAS Ltd  αλλά και της διαχείρισης. Το καινούργιο επιχειρηματικό σχήμα διαμορφώνεται πλέον ως  ENERGEAN HELLAS Ltd (Διαχειριστής, 50%),  EDISON International E&P S.p.A (25%) και ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΕ (25%).

  • Κυπαρισσιακός κόλπος – Θαλάσσια περιοχή 10

Για τη θαλάσσια περιοχή 10 (Block 10) του Ιονίου Πελάγους, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, η ΕΛΠΕ Α.Ε.  κατέχει εξολοκλήρου, 100%, δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που απορρέουν από τη Σύμβαση Μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο. H Σύμβαση Μίσθωσης κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2019 (Νόμος 4630 /10.10.2019).

  • Βόρεια της Κέρκυρας – Θαλάσσια περιοχή 1

Στη θαλάσσια περιοχή 1 (Block 1) του Ιονίου Πελάγους, βόρεια της Κέρκυρας, όπου ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει υποβάλει προσφορά, αναμένεται η ανακήρυξη του σε Προτιμητέο Ανάδοχο.

  • Θρακικό πέλαγος

Το διεθνές επιχειρηματικό σχήμα ΕΛΠΕ Θρακικό Πέλαγος Α.Ε. (25%) – Calfrac Well Services Ltd (75%, Operator) κατέχει τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή παραχώρησης του Θρακικού Πελάγους, στο Β. Αιγαίο, Στην περιοχή εκτελούνται γεωλογικές μελέτες.

  • Θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο»

Το διεθνές επιχειρηματικό σχήμα ΕΛΠΕ Α.Ε. (50%) – Repsol Exploration S.A. (50%, Operator) κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που απορρέουν από τη Σύμβαση Μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο στην θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο». Η Σύμβαση κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2019 (Νόμος 4629/10.10.2019).

  • Θαλάσσιες περιοχές «Δυτική Κρήτη» και «Νοτιοδυτική Κρήτη»

Τέλος, το διεθνές επιχειρηματικό σχήμα ΕΛΠΕ Α.Ε. (20%) – TOTAL E&P Greece B.V. (40%, Operator) – ExxonMobil Exploration & Production Greece (Crete) B.V. (40%) κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που απορρέουν από τη Σύμβαση Μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο στη θαλάσσια περιοχή «Δυτική Κρήτη» και «Νοτιοδυτική Κρήτη». Οι Συμβάσεις κυρώθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2019 (Νόμος 4631/10.10.2019 και 4628/10.10.2019).

 

helpe;helpeupstream;έρευνα και παραγωγή