ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Οι κύριες δραστηριότητες στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επικεντρώνονται στην Ελλάδα:

  • Συμμετέχει με ποσοστό 25% σε κοινοπραξία με την εταιρεία Calfrac Well Services Ltd (75%) στις ερευνητικές περιοχές της Παραχώρησης του Θρακικού Πελάγους, στο Β. Αιγαίο, συνολικής έκτασης περίπου 1.600 τ. χλμ. Στην περιοχή εκτελούνται γεωλογικές μελέτες.
  • Συμμετέχει, ως διαχειριστής 50% μέσω της 100% θυγατρικής ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ σε διεθνές επιχειρηματικό σχήμα με την EDISON International SpA (50%), στη Σύμβαση Μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο στη θαλάσσια περιοχή Πατραϊκού Κόλπου (δυτικά), συνολικής έκτασης 1.892 τετ. χλμ. Η Σύμβαση Μίσθωσης κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή και έχει ισχύ Νόμου, ΦΕΚ Τεύχος Α, 221/03-10-14. Έχοντας ήδη επιβεβαιωθεί και χαρτογραφηθεί πλήρως ο πρωτεύον γεωλογικός στόχος, τον Απρίλιο 2018, η παραχώρηση εισήλθε στη 2η Φάση της Ερευνητικής Περιόδου, διετούς διάρκειας, όπου ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση μίας ερευνητικής γεώτρησης. 
  • Στο πλαίσιο διεθνών διαγωνισμών κατέχει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε δύο χερσαίες περιοχές «Άρτα – Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος». 
  • Το επιχειρηματικό σχήμα Total 50% (Operator), Edison (25%) και ΕΛΠΕ (25%) κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής για τη θαλάσσια περιοχή 2, Δυτικά της Κέρκυρας. Στις παραπάνω περιοχές υλοποιείται πρόγραμμα γεωλογικών και περιβαλλοντικών ερευνών στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων.
  • Η ΕΛΠΕ για τη θαλάσσια περιοχή 10 (Block 10) του Ιονίου Πελάγους στον Κυπαρισσιακό κόλπο, έχει προσχωρήσει σε υπογραφή κειμένου της Σύμβασης Μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο τον Απρίλιο του 2019 και αναμένεται η κύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
  • Στη θαλάσσια περιοχή 1 (Block 1) του Ιονίου Πελάγους βόρεια της Κέρκυρας, όπου η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει υποβάλει προσφορά, αναμένεται η ανακήρυξη της σε Προτιμητέο Ανάδοχο.
  • Ως μέλος κοινοπραξιών, η ΕΛΠΕ έχει υποβάλει προσφορά για δύο περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης (Total - διαχειριστής 40%, ExxonMobil 40%, ΕΛΠΕ 20%).
  • Το επιχειρηματικό σχήμα των εταιρειών Repsol (50%, Operator) –ΕΛΠΕ (50%), αναμένει στο επόμενο διάστημα την κύρωση της Σύμβασης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Ελλάδας «Ιόνιο».