ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Ο Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 25% σε κοινοπραξία με την εταιρεία Calfrac Well Services Ltd (75%) στις ερευνητικές περιοχές της Παραχώρησης του Θρακικού Πελάγους, στο Β. Αιγαίο, συνολικής έκτασης περίπου 1.600 τ. χλμ. Στην περιοχή εκτελούνται γεωλογικές μελέτες.

Ο Όμιλος συμμετέχει, ως διαχειριστής 50% μέσω της 100% θυγατρικής ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ σε διεθνές επιχειρηματικό σχήμα με την EDISON International SpA (50%), στη Σύμβαση Μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο στη θαλάσσια περιοχή Πατραϊκού Κόλπου (δυτικά), συνολικής έκτασης 1.892 τετ. χλμ. Η Σύμβαση Μίσθωσης κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή και έχει ισχύ Νόμου, ΦΕΚ Τεύχος Α, 221/03-10-14. Κατά την πρώτη ερευνητική φάση, πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές εργασίες που υπερκάλυψαν τις ελάχιστες συμβατικές υποχρεώσεις, ανάμεσα στις οποίες έγιναν δισδιάστατες (2D) θαλάσσιες σεισμικές καταγραφές μήκους 325 χλμ και τρισδιάστατες (3D) θαλάσσιες σεισμικές καταγραφές συνολικού μήκους 1.822 τετ. χλμ. Επίσης, έγινε επανεπεξεργασία δεδομένων των υπαρχόντων σεισμικών γραμμών συνολικού μήκους 2.000 χλμ. Παράλληλα, εκτελέστηκαν γεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες, για την καλύτερη κατανόηση της γεωλογίας της περιοχής και του εντοπισμού πετρελαιοπιθανών στόχων, έχει μάλιστα επιβεβαιωθεί και χαρτογραφηθεί πλήρως ο πρωτεύων γεωλογικός στόχος.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο διεθνών διαγωνισμών κατέχει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε δύο χερσαίες περιοχές «Άρτα – Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος». Επιπλέον το επιχειρηματικό σχήμα Total 50% (Operator), Edison (25%) και ΕΛΠΕ (25%) κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής για τη θαλάσσια περιοχή 2, Δυτικά της Κέρκυρας. Για τη θαλάσσια περιοχή 10 (Block 10) του Ιονίου Πελάγους στον Κυπαρισσιακό κόλπο, όπου η ΕΛΠΕ έχει ανακηρυχθεί Προτιμητέος Ανάδοχος (100%), βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις του κειμένου της Σύμβασης Μίσθωσης. Στη θαλάσσια περιοχή 1 (Block 1) του Ιονίου Πελάγους βόρεια της Κέρκυρας, όπου η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει υποβάλει προσφορά, αναμένεται η ανακήρυξη της σε Προτιμητέο Ανάδοχο, ενώ ως μέλος κοινοπραξιών, η ΕΛΠΕ έχει υποβάλει προσφορά για δύο περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης (Total - διαχειριστής 40%, ExxonMobil 40%, ΕΛΠΕ 20%)και μία στο Ιόνιο (Repsol – διαχειριστής 50%, ΕΛΠΕ 50%).