ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στη λιανική εμπορία πετρελαιοειδών τόσο στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, όσο και στο εξωτερικό, μέσω θυγατρικών εταιρειών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Ανάμεσα στα δίκτυα λιανικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτύσσονται σημαντικές συνέργειες σε επίπεδο μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής, με υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών αλλά και επιτυχημένων προϊόντων που εισάγονται και σε άλλες αγορές.

Λιανική Εμπορία στην Ελλάδα

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στον εφοδιασμό καυσίμων στην Ελλάδα, μέσω  της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τα σήματα EKO και BP. Στις 31η Αυγούστου 2016 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συγχώνευση μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Παράλληλα, τροποποιήθηκε η επωνυμία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ο Όμιλος διαθέτει το πληρέστερο δίκτυο εφοδιασμού καυσίμων, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 1.700 πρατήρια, με εμπορικά σήματα της ΕΚΟ και της ΒΡ, 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου και μία μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, τα οποία ξεπερνούν τα 200 και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από τα σημεία πώλησης, με ενίσχυση των συνεργασιών με επιλεγμένους προμηθευτές, αλυσίδες super market, καφέ και εστίασης. Η υπάρχουσα υποδομή δίνει τη δυνατοτητα στον Όμιλο να έχει σημαντική παρουσία, στην ηπειρωτική χώρα, τα νησιά και τις εγκαταστάσεις αεροδρομίων σε όλη τη χώρα.

Με κύριους στρατηγικούς άξονες την εξωστρέφεια και την καινοτομία, διατηρήθηκε η ηγετική θέση του Ομίλου στην εγχώρια λιανική αγορά πετρελαιοειδών και αυξήθηκαν τα μερίδια αγοράς, μέσω της προσφοράς ανταγωνιστικών και ποιοτικών καυσίμων και λιπαντικών. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν επιτυχείς εισαγωγές νέων καινοτόμων διαφοροποιημένων προϊόντων, του ΕΚΟ Diesel Avio, του BP Ultimate Diesel και του BP Active Fuels.

Επιπλέον, ο Όμιλος έχει συμφωνία με την BP plc για την αποκλειστική χρήση των εμπορικών σημάτων της ΒΡ για καύσιμα εδάφους στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2020, με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης έως το τέλος του 2025.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.eko.gr

www.bpfuels.gr

Λιανική Εμπορία στο Εξωτερικό

Στο Εξωτερικό, ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών του εταιρειών στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με συνολικό δίκτυο περίπου 300 πρατηρίων.

Στην Κύπρο και το Μαυροβούνιο οι τοπικές θυγατρικές, οι οποίες προέρχονται από εξαγορά προϋπάρχουσας εταιρείας, κατέχουν ηγετική θέση στις αγορές τους.

Στη Βουλγαρία και τη Σερβία, όπου οι δραστηριότητες ξεκίνησαν με ίδρυση νέας εταιρείας, οι θυγατρικές του Ομίλου κατέγραψαν ταχύτατη ανάπτυξη μετά το 2005 και σήμερα συγκαταλέγονται στις πρώτες πέντε εταιρείες του κλάδου τους.

Στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας το δίκτυο των 25 πρατηρίων φέρει το σήμα της εκεί θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, ΟΚΤΑ.