ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στη λιανική εμπορία πετρελαιοειδών τόσο στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, όσο και στο εξωτερικό, μέσω θυγατρικών εταιρειών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Ανάμεσα στα δίκτυα λιανικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτύσσονται σημαντικές συνέργειες σε επίπεδο μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής, με υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών αλλά και επιτυχημένων προϊόντων που εισάγονται και σε άλλες αγορές.

Λιανική Εμπορία στην Ελλάδα

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στον εφοδιασμό καυσίμων στην Ελλάδα, μέσω  της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τα σήματα EKO και BP. 

Ο Όμιλος διαθέτει το πληρέστερο δίκτυο εφοδιασμού καυσίμων, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 1.700 πρατήρια, (σε σύνολο αγοράς περίπου 5.500 πρατηρίων), 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου και μία μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών.

Το 2009 πραγματοποιήθηκε από την ΕΛΠΕ η εξαγορά των δραστηριοτήτων της BP στην Ελλάδα, η οποία επέτρεψε στον Όμιλο να ενδυναμώσει τη θέση του στην εγχώρια λιανική αγορά, να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του, αλλά και να επωφεληθεί από τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των δύο εταιρειών εμπορίας και του τομέα της διύλισης. Ο Όμιλος έχει συμφωνία με την BP plc. για την αποκλειστική χρήση των εμπορικών σημάτων της BP για καύσιμα εδάφους στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2020, με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του 2025.

Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, τα οποία ξεπερνούν τα 230 και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από τα σημεία πώλησης, με ενίσχυση των συνεργασιών με επιλεγμένους προμηθευτές, αλυσίδες super market, καφέ και εστίασης. Η υπάρχουσα υποδομή δίνει τη δυνατοτητα στον Όμιλο να έχει σημαντική παρουσία, στην ηπειρωτική χώρα, τα νησιά και τις εγκαταστάσεις αεροδρομίων σε όλη τη χώρα.

Με κύριους στρατηγικούς άξονες την εξωστρέφεια και την καινοτομία, διατηρήθηκε η ηγετική θέση του Ομίλου στην εγχώρια λιανική αγορά πετρελαιοειδών και αυξήθηκαν τα μερίδια αγοράς, μέσω της προσφοράς ανταγωνιστικών και ποιοτικών καυσίμων και λιπαντικών. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν επιτυχείς εισαγωγές νέων καινοτόμων διαφοροποιημένων προϊόντων, του ΕΚΟ Diesel Avio, του BP Ultimate Diesel και του BP Active Fuels.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.eko.gr

www.bpfuels.gr

 

Λιανική Εμπορία στο Εξωτερικό

Στο Εξωτερικό, ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών του εταιρειών στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με συνολικό δίκτυο άνω των 300 πρατηρίων.

Στην Κύπρο και το Μαυροβούνιο οι τοπικές θυγατρικές κατέχουν ηγετική θέση στις αγορές τους.

Στην Κύπρο, ο Όμιλος λειτουργεί ένα δίκτυο 94 πρατηρίων υγρών καυσίμων, με το εμπορικό σήμα της ΕΚΟ, έχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς και παρουσία στον τομέα της χονδρικής, της αεροπορίας και της ναυτιλίας. Η εταιρεία επίσης λειτουργεί στη Λάρνακα εγκατάσταση για την αποθήκευση και τη διακίνηση των προϊόντων της και στο επόμενο διάστημα θα μετακινηθεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό. Επίσης, πρόσφατα ανακοινώθηκε η η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ενεργειακών παροχών “Blue Circle Engineering Ltd”. Η εξέλιξη αυτή, ανταποκρίνεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για ενίσχυση της παρουσίας του στην Κύπρο, με νέες επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ κατά την τρέχουσα τριετία.

Στο Μαυροβούνιο, η θυγατρική του Ομίλου Jugopetrol AD κατέχει και λειτουργεί 41 πρατήρια υγρών καυσίμων, έχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς. Είναι ο κύριος προμηθευτής προϊόντων πετρελαίου χονδρικής στην αγορά του Μαυροβουνίου. Διαχειρίζεται τη μοναδική εγκατάσταση αποθήκευσης προϊόντων πετρελαίου στη χώρα, που επιπλέον χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό τρίτων καθώς και των δύο αεροδρομίων της χώρας.

Ισχυρή είναι η παρουσία του Ομίλου και στις αγορές λιανικής της Βουλγαρίας και της Σερβίας, με 90 και 55 πρατήρια αντίστοιχα καθώς και σημαντικό μερίδιο αγοράς. Επιπλέον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες εξαγωγών του κλάδου διύλισης, η EKO Bulgaria έχει αναπτυχθεί σημαντικά στη χονδρική εμπορία.

Στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας το δίκτυο των 25 πρατηρίων φέρει το σήμα της εκεί θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, ΟΚΤΑ.